<div align="center"> <h1>Kielecki Klub Krórkofalowców SP7PIA</h1> <h3>sp7pia</h3> <p>SP7PIA Bieszczady</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.qsl.net/sp7moa/sp7pia.htm" rel="nofollow">http://www.qsl.net/sp7moa/sp7pia.htm</a></p> </div>